امروز : دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت :
آخرین اخبار :

برنج نیوز :

نشا برنج در 95 درصد از شالیزارهای جویبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: تاکنون نشا برنج در 95 درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.

6 خرداد 1397

برنج نیوز :

آغاز طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در صومعه سرا

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا از آغاز اجرای طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبرداد.

6 خرداد 1397

برنج نیوز :

نشاء کاری در گیلان رو به اتمام است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پایان عملیات نشاء کاری در بیش از 90 درصد شالیزارهای استان خبر داد.

5 خرداد 1397

برنج نیوز :

کشت برنج در 17 هزار و 467 هکتار از شالیزارهای محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: سطح زیر کشت برنج در این شهرستان 17 هزار و 467 هکتار است که از این سطح 17 هزار و 409 هکتار به ارقام زودرس و 58 هکتار دیگر به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

5 خرداد 1397

برنج نیوز :

فقط 7 درصد شالیزارهای مازندران بیمه شد

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تنها هفت درصد شالیزارهای مازندران زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

3 خرداد 1397

برنج نیوز :

نشا برنج در 95 درصد از شالیزارهای جویبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: تاکنون نشا برنج در 95 درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.

6 خرداد 1397

برنج نیوز :

آغاز طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در صومعه سرا

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا از آغاز اجرای طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبرداد.

6 خرداد 1397

برنج نیوز :

نشاء کاری در گیلان رو به اتمام است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پایان عملیات نشاء کاری در بیش از 90 درصد شالیزارهای استان خبر داد.

5 خرداد 1397

برنج نیوز :

کشت برنج در 17 هزار و 467 هکتار از شالیزارهای محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: سطح زیر کشت برنج در این شهرستان 17 هزار و 467 هکتار است که از این سطح 17 هزار و 409 هکتار به ارقام زودرس و 58 هکتار دیگر به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

5 خرداد 1397

برنج نیوز :

فقط 7 درصد شالیزارهای مازندران بیمه شد

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تنها هفت درصد شالیزارهای مازندران زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

3 خرداد 1397

برنج نیوز :

201 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان نشاء شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان از انجام عملیات نشاءکاری در بیش از 201 هزار هکتار اراضی شالیکاری استان خبر داد.

3 خرداد 1397

برنج نیوز :

وجین شالیزارهای آستارا آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی آستارا از آغاز عملیات وجین در سه هزار و 200 هکتار از شالیزارهای این شهرستان به منظور حذف علف های هرز و بهره وری محصول خبر داد.

2 خرداد 1397

برنج نیوز :

نشاء۹۵ درصدی شالیزارهای فومن

رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به نشاء۱۳هزار و ۱۸۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان، گفت: از این میزان ۴۸۰۰ هکتار به صورت مکانیزه نشاء شده است.

2 خرداد 1397

برنج نیوز :

بیمه 1590 هکتار از زمینهای شالیزاری میاندورود

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از بیمه بیش از یک هزار و 590 هکتار از زمین های شالیزاری این شهرستان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون خبر داد.

1 خرداد 1397

برنج نیوز :

نشاء برنج در بیش از 87 درصد شالیزارهای آمل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: تاکنون بیش از 87 درصد از زمینهای شالیزاری در این شهرستان نشاکاری شده است.

1 خرداد 1397
پیوندها