امروز : پنج شنبه 8 اسفند 1398 ساعت :

برنج نیوز :

تجهیز و نوسازی 3600 هکتار از شالیزارهای نکا

مدیر جهاد کشاورزی نکا از اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی 3 هزار و 612 هکتار اراضی شالیزاری این شهرسان خبر داد.

8 اسفند 1398

برنج نیوز :

10 هزار هکتار شالیزار آمل شخم و شیار شد

مدیر جهاد کشاورزی آمل از شخم و شیار 10 هزار هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان تاکنون خبر داد.

8 اسفند 1398

برنج نیوز :

سرمایه‌گذاری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از سرمایه‌گذاری ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در زمینه مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی در شش ساله اخیر خبر داد.

7 اسفند 1398

برنج نیوز :

شخم زمستانه ۵۵ درصد شالیزارهای شهرستان صومعه سرا

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: تاکنون ۱۵ هزار هکتار معادل ۵۵ درصد شالیزارهای صومعه سرا شخم زمستانه زده شده است.

7 اسفند 1398

برنج نیوز :

تولید 1000 تنی بذر گواهی شده برنج در مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از توزیع یک هزار و 100 تن بذر برنج گواهی شده و 45 تن بذر مادری برای کشت در سال زراعی 99-1398 خبر داد.

7 اسفند 1398

برنج نیوز :

تجهیز و نوسازی 3600 هکتار از شالیزارهای نکا

مدیر جهاد کشاورزی نکا از اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی 3 هزار و 612 هکتار اراضی شالیزاری این شهرسان خبر داد.

تعداد بازدید 16 8 اسفند 1398

برنج نیوز :

10 هزار هکتار شالیزار آمل شخم و شیار شد

مدیر جهاد کشاورزی آمل از شخم و شیار 10 هزار هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان تاکنون خبر داد.

تعداد بازدید 20 8 اسفند 1398

برنج نیوز :

سرمایه‌گذاری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از سرمایه‌گذاری ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در زمینه مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی در شش ساله اخیر خبر داد.

تعداد بازدید 28 7 اسفند 1398

برنج نیوز :

شخم زمستانه ۵۵ درصد شالیزارهای شهرستان صومعه سرا

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: تاکنون ۱۵ هزار هکتار معادل ۵۵ درصد شالیزارهای صومعه سرا شخم زمستانه زده شده است.

تعداد بازدید 24 7 اسفند 1398

برنج نیوز :

تولید 1000 تنی بذر گواهی شده برنج در مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از توزیع یک هزار و 100 تن بذر برنج گواهی شده و 45 تن بذر مادری برای کشت در سال زراعی 99-1398 خبر داد.

تعداد بازدید 32 7 اسفند 1398

برنج نیوز :

برداشت برنج در 11 هزار هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت برنج در 11 هزار و 320 هکتار از مزارع کشت مجدد و پرورش رتون استان تاکنون خبر داد.

تعداد بازدید 340 19 آبان 1398

برنج نیوز :

تولید 3 هزار و 300 تن شلتوک در نور

مدیر جهاد کشاورزی نور گفت: پیش بینی می شود امسال 3 هزار و 300 تن شلتوک و یک هزار و 600 تن برنج سفید از کشت مجدد و پرورش رتون در این شهرستان تولید شود.

تعداد بازدید 516 11 آبان 1398

برنج نیوز :

ترخیض ۱۷ هزار تن برنج ۴۲۰۰ تومانی بدون تشریفات گمرکی

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، ماجرای ترخیص ۱۷ هزار تن برنج توسط یک شرکت دولتی و چگونگی فرار از پرداخت مالیات وعوارض گمرکی را تشریح کرد.

تعداد بازدید 316 11 آبان 1398

برنج نیوز :

برداشت مکانیزه در 4000 هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون آمل

مدیر جهاد کشاورزی آمل از برداشت مکانیزه نشاء مجدد و پرورش رتون در 4 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تاکنون خبر داد.

تعداد بازدید 428 7 آبان 1398

برنج نیوز :

مبارزه بیولوژیک در 2000 هکتار از مزارع بابل

مدیر جهاد کشاورزی بابل از پیش بینی اجرای " توسعه مبارزه بیولوژیک" در دو هزار هکتار از اراضی این شهرستان تا پایان امسال خبر داد.

تعداد بازدید 376 7 آبان 1398