امروز : سه شنبه 6 فروردین 1398 ساعت :

برنج نیوز :

50 درصد شالیزارهای مازندران بذرپاشی شد

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: عملیات خزانه‌گیری در 78 هزار هکتار از شالیزارها انجام شده است که از این میزان 50 درصد بذرپاشی برای عملیات نشاکاری انجام شد.

6 فروردین 1398

برنج نیوز :

خزانه گیری 94 درصد شالیزارهای محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از عملیات خزانه گیری در 94 درصد شالیزارهای این شهرستان تاکنون خبر داد.

6 فروردین 1398

برنج نیوز :

اولین بذرپاشی برنج در سوادکوه شمالی

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از انجام اولین بذرپاشی برنج در 8 هزار متر‌مربع از شالیزارهای این شهرستان خبر داد.

28 اسفند 1397

برنج نیوز :

شخم و شیار 140 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون 141 هزار و 350 هکتار از زمینهای شالیزاری مازندران شخم و شیار و 45 هزار هکتار بذرپاشی شده است.

28 اسفند 1397

برنج نیوز :

جذب 50 میلیاردی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در جویبار

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از جذب 50 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

27 اسفند 1397

برنج نیوز :

50 درصد شالیزارهای مازندران بذرپاشی شد

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: عملیات خزانه‌گیری در 78 هزار هکتار از شالیزارها انجام شده است که از این میزان 50 درصد بذرپاشی برای عملیات نشاکاری انجام شد.

تعداد بازدید 16 6 فروردین 1398

برنج نیوز :

خزانه گیری 94 درصد شالیزارهای محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از عملیات خزانه گیری در 94 درصد شالیزارهای این شهرستان تاکنون خبر داد.

تعداد بازدید 12 6 فروردین 1398

برنج نیوز :

اولین بذرپاشی برنج در سوادکوه شمالی

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از انجام اولین بذرپاشی برنج در 8 هزار متر‌مربع از شالیزارهای این شهرستان خبر داد.

تعداد بازدید 72 28 اسفند 1397

برنج نیوز :

شخم و شیار 140 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون 141 هزار و 350 هکتار از زمینهای شالیزاری مازندران شخم و شیار و 45 هزار هکتار بذرپاشی شده است.

تعداد بازدید 80 28 اسفند 1397

برنج نیوز :

جذب 50 میلیاردی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در جویبار

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از جذب 50 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

تعداد بازدید 72 27 اسفند 1397

برنج نیوز :

توزیع 66 تن بذر شالی بین کشاورزان آمل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از توزیع 66 تن بذر شالی بین کشاورزان این شهرستان خبر داد.

تعداد بازدید 96 27 اسفند 1397

برنج نیوز :

شخم و شیار 50 درصد شالیزارهای سوادکوه شمالی

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از شخم و شیار 50 درصد از شالیزارهای این شهرستان خبر داد.

تعداد بازدید 128 26 اسفند 1397

برنج نیوز :

تخلیط برنج ازسوی کشاورزان مازندران انجام نمی‌شود

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تخلیط برنج ازسوی کشاورزان مازندران انجام نمی‌شود؛ به این دلیل که کشاورز بارش را می‌فروشد این مراکز بسته‌بندی برنج هستند که نباید نسبت به این کار اقدام کنند.

تعداد بازدید 108 26 اسفند 1397

برنج نیوز :

21 هزار هکتار از شالیزارهای بابل شخم و شیار شد

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: تاکنون 21 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان شخم و شیار و هفت هزار هکتار خزانه گیری شد.

تعداد بازدید 104 25 اسفند 1397

برنج نیوز :

اولین بذرپاشی برنج در شالیزارهای میاندورود

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از انجام اولین بذرپاشی برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان در فصل زراعی جاری خبر داد.

تعداد بازدید 68 25 اسفند 1397
پیوندها