امروز : پنج شنبه 8 خرداد 1399 ساعت :
کد خبر : 343489673 اردیبهشت 1398

تعداد بازدید : 1852

برنج نیوز :

افزایش سطح زیر کشت شالی نسبت به سال قبل

رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت مناسب منابع آبی محدودیت و خط قرمزی در کشت برنج بر خلاف سال قبل در استان وجود ندارد، گفت: به طور واقعی امسال سطح زیر کشت شالی تا ۱۰ هزار هکتار نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

 

 

ابراهیم قربان نژاد افزود: پارسال حدود هشت هزار هکتار از زمین های شرق مازندران به دلیل کمبود آب به ویژه کاهش ۷۰ درصدی ذخیره آب پشت سد شهید رجایی ساری زیر کشت برنج نرفته است.
وی با بیان اینکه حدود ۲هزار هکتار از زمین های شالیزاری شرق مازندران نیز سال گذشته پس از نشا کاری به دلیل خشکسالی به مرحله رشد و برداشت نرسیده است، ادامه داد: فقط با زیرکشت رفتن ۱۰ هزار هکتار حدود ۴۵هزار تن برنج سفید امسال بیشتر تولید می شود.
وی با بیان اینکه به طور یقین با توجه به وضعیت مناسب آب کشت رقم پرمحصول کیفی از جمله ‘فجر ‘ و ‘ شیرودی ‘ امسال بیشتر می شود، گفت: از آنجاییکه مقدار عملکرد در رقم محلی طارم و پرمحصول درهر هکتار تا ۲ تن برنج است، افزایش تولید در این بخش نیز قابل توجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه امسال کشت مکانیزه از ۵۲هزار هکتار به حدود ۶۰ هزار هکتار افزایش می یابد، ادامه داد: امسال تعداد بانک نشا نیز از ۸۰ واحد به ۸۵ واحد افزایش یافت.
قربان نژاد با اشاره به اینکه امسال کشت ارقام پرمحصول نیز از ۴۷هزار هکتار به ۵۵هزار هکتار افزایش می یابد، بیان داشت: وضعیت آب در سدها و آب بندان های مازندران بسیار مطلوب و خوشحال کننده است .
جهاد کشاورزی مازندران سال گذشته در آستانه آماده شدن شالیکاران این استان برای کشت برنج به آنها اخطار کرده است با توجه به کاهش بارندگی و کم شدن ذخایر آبی پشت سدها و تالاب ها از کشت ارقام پرمحصول برنج خودداری کنند.
ارقام غالب کشت برنج در مازندران ارقام محلی نظیر طارم محلی و هاشمی است ولی ارقام پرمحصولی مانند ‘ شیرودی ‘ ، ‘ فجر ‘ و ‘ ندا ‘ نیز در این استان کشت می شود.
ارقام پرمحصول بر اساس اظهارات کارشناسی به دلیل طول دوره رشدشان حدود ۲۵ تا ۳۵ روز بیشتر از ارقام محلی است ، نیاز آبی آنها هم سه هزار متر مکعب در هکتار بیشتر است.
میزان آب مصرفی اراضی شالیزاری به ازای هر هکتار به طور میانگین در ارقام محلی هشت تا ۹ هزار مترمکعب است ولی در ارقام پر محصول تا ۱۲ هزار متر مکعب افزایش می یابد.
عملکرد برنج رقم شیرودی و فجر در هر هکتار هفت تن شلتوک است و برای رقم ندا هم به هشت تا هشت و نیم تن می رسد. میزان عملکرد ارقام سنتی مانند طارم محلی و هاشمی حدود پنج تن شلتوک است.
رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت: شرائط برای کشت دوباره به ۲روش رتون و نشاء مجدد امسال مهیا تر است و افزایش چشم گیری خواهد داشت.
پارسال حدود ۲۵ هزار هکتار از زمین های شالیزاری مازندران دوباره نشاکاری و ۳۵ هزار هکتار نیز به روش ‘ دونوچ ‘ یا پرورش ساقه شالی کشت دوباره شد.
بنابر امار ارائه شده سال گذشته از ۲۲۰هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران حدود یک میلیون تن برنج برداشت شد.

افزودن دیدگاهمتن بالا را در زیر وارد کنید