امروز : یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت :
کد خبر : 3370129220 اسفند 1397

تعداد بازدید : 204

برنج نیوز :

تولید 10 درصد برنج مازندران در محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: این شهرستان با 17 هزار و 500 هکتار اراضی شالیزاری و تولید ۱۰۰ هزار تن تولید شلتوک از کشت اول، مجدد و رتون، 10 درصد تولید برنج استان را به خود اختصاص داده است.

 

 

احمد صادقی گفت: این شهرستان با 17 هزار و 500 هکتار اراضی شالیزاری و تولید ۱۰۰ هزارتن تولید شلتوک از کشت اول، مجدد و پرورش رتون، 10 درصد تولید برنج استان را به خود اختصاص داده است.

 

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد برداشت برنج این شهرستان بصورت مکانیزه است، افزود: برای توسعه کشت مکانیزه، تعداد نشاکار در این شهرستان از ۴۵ دستگاه در سال 95 به ۱۱۰ دستگاه در سال 97 افزایش یافت.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزایش بازده تولید برنج، مکانیزه کردن کشت، بهبود حفاظت آب و خاک، کاهش هزینه و سختی کار را از جمله مزایای این طرح دانست و با توجه به شروع دوره ی زراعت برنج، تامین نیازهای بهره برداران نظیر سوخت چاه های کشاورزی برای شخم و شیار، برگزاری دوره های ترویجی مرتبط با برنج و بازدیدهای مستمر را از وظایف کارشناسان پهنه برشمرد.

 

مجید بهادری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه کشت سنتی برنج پرمشقت و همراه با هزینه های بالای کارگری است، هزینه ی بالا و عدم توجیه اقتصادی در کشت مرسوم را انگیزه ای برای سوق دادن کشاورزان به کشت با دستگاه نشاکار برنج دانست.

 

وی با اشاره به اهمیت و توجه به اجرای تجهیز و نوسازی اراضی و مزایای اجرای آن، ارائه تجربه ارزشمند چندین ساله در کشت مکانیزه، دستورالعمل های فنی زراعت برنج از جمله ضدعفونی و آماده سازی بذر برای جوانه زنی، تهیه ی بستر مناسب خزانه، مدیریت هوادهی، آبیاری و کوددهی جعبه های نشا را برای کشاورزان در این دوره ارائه کرد.

افزودن دیدگاهمتن بالا را در زیر وارد کنید